طراح گرافیک استارتاپ رباتو

استارتاپ رباتو :

رباتو با هدف جمع آوری کلیه تخفیف های حقیقی شهر در صدد آن است که این امکان را برای کاربران مهیا سازد. که در لحظه ای که کالایی را نیاز دارند تخفیف دهندگان آنرا به تفکیک محله و منطقه بیابید.

Clientرباتو
Projectبرندینگ
View Project
000