نت وان

نت وان :

شما می توانید با بررسی مزایده های موجود در سایت و دادن پیشنهادی که توان پرداخت آن را دارید در مزایده مورد نظر شرکت کرده و در صورت اینکه پیشنهاد شما از باقی پیشنهادات بالاتر بود به عنوان برنده مزایده کالا و جنس خود را خریداری نمایید.

Clientنت وان
Projectلوگو دیزاین
View Project
000