مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان

مجتمع فنی تهران نمایندگی اصفهان:

شرکت مجتمع فنی تهران در سال ۱۳۵۸ تاسیس و ثبت گردید . مجتمع فنی تهران در اولین سالهای فعالیت خود، با شناسایی نیازهای کشور و جامعه در حوزه برق و الکترونیک، وزن عمده فعالیتهای خود را روی ارائه آموزشهای کیفی و متفاوت در این حوزه متمرکز کرد.تصویر بزرگ

Clientمجتمع فنی اصفهان
Projectطراحی وب
View Project
000